12.11.2018

Online Başvuru

E-imza sahibiyseniz, bireysel KEP hesap başvurunuzu web sitemizden online, hızlı ve kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Mikro KEP Bireysel Hesap Başvurusu yapmak için sitemiz üzerinden KEP başvuru formu doldurabilir yada  Başvurunuz tamamlandığında, hesabınızı aktive etmek için size sms ve e-mail yolu ile aktivasyon şifresi gönderilir. E-imza sahibi değilseniz hesabınızı aktive etmek için e-imza gerektiğinden öncelikle E-İmza almanız gerekecektir. E-İmza almak için buraya tıklayabilirsiniz.Online kep başvurunuz ile beraber aynı anda e-imza başvurunuzu da gerçekleştirebilirsiniz. Kimlik doğrulama için yetkili personelimiz sizinle irtibata geçerek gereken belgeleri temin eder. Kimlik bilgileri doğrulandığı zaman, size e-imzanız teslim edilir. E-imza’nız size ulaştıktan sonra, size gönderilen e-postadaki link üzerinden kep belgelerini online imzalayabilir ve başvurunuz tamamlayabilirsiniz. Başvurunuz tamamlandığında, hesabınızı aktive etmek için size sms ve e-mail yolu ile aktivasyon şifresi gönderilir. e-İmza paketleri ve fiyatları ile ilgili detaylı bilgi için tıklayın. E-imza sahibi değilseniz ve sadece kep hesabı açmak istiyorsanız, Firmamız tarafından verilen yerinde kimlik doğrulama hizmeti ile yetkili uzman personelimiz, sizin istediğiniz bir tarihte kimlik kontrolünü gerçekleştirecektir. Kimlik kontrolünden sonra, taahhütname ve belgeleriniz tarafımıza ulaştırılır. Başvurunuz onaylandığında hesabınızı aktive etmek için size sms ve e-mail yolu ile aktivasyon şifresi gönderilir.

Bireysel Başvuru için gereken evraklar;

 • Kimlik fotokopisi (T.C. Kimlik numarası içeren Nüfus cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve kimlik yerine geçen resmi belge fotokopisi)
 • Bireysel Müşteri Taahhütnamesi’nin imzalı hali
 • Bireysel Müşteri başvuru formunun imzalı hali

 

Kurumsal Başvuru için gereken evraklar;

 • Tüzel kişinin var ise MERSİS kaydı ve numarası
 • MERSIS numarası yok ise Ticaret sicil numarasını içeren, Ticaret Sicil Memurluklarından alınmış olan Ticaret Sicil Tasdiknamesinin veya Faaliyet belgesinin fotokopisi
 • Noter onaylı imza sirkülerinde yer alan yetkilendirmelere uygun olarak imzalanmış ve kaşelenmiş Kurumsal taahhütnamenin aslı ve eki olarak başvuru formu
 • Tüzel kişilerin işlem yetkilisi olarak belirledikleri kişilerin kimlik tespiti için nüfus cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi, avukatlık belgesi gibi fotoğraflı ve kimlik yerine geçen geçerli resmî belge
 • Noter onaylı imza sirkülerinin aslı ya da noter onaylı ‘aslı gibidir’ kopyası (Mikro KEP merkezlerine gelen, yerinde kimlik doğrulama hizmetinden faydalanan ya da Mikro KEP tarafından yetkilendirilmiş sözleşmeli firma ve yetkili personeller aracılığıyla kimlik doğrulama hizmetinden faydalanan şirketlere imza sirkülerinin orijinalinin gösterilmesi esas olmak üzere fotokopisi ile işlem yapılabilir.)
 • Başvuru sahibinin şirketin kanuni temsilcisi olduğu ilan edilen, imza sirkülerinin dayanağı ticaret sicil gazetesinin fotokopisi
 • İşlem yetkilisi, şirketin kanuni temsilcisi değil ise noter onaylı KEP konulu vekaletnamenin aslı.

12.11.2018

YERİNDE KİMLİK DOĞRULAMA

KEP başvurularında, eğer e-imzanız yok ise, KEP başvurunuzun onaylanması için, 5070 sayılı Kanuna göre yüz yüze kimlik tespiti yapılması gerekmektedir.

Başvuru formu doldurulurken yerinde kimlik doğrulama seçeneğini işaretlerseniz, Mikro KEP personeli tarafından en kısa sürede aranıp, sizden bir randevu istenecektir. Belirlenen randevu tarihinde Mikro KEP kimlik doğrulama personeli yanınıza gelip ilgili evrakları isteyecek, imzalanması gereken evrakları imzalatacaktır.

Personelimiz, kimlik doğrulama için geldiğinde lütfen aşağıdaki evrakları hazır bulundurunuz.

Bireysel Başvuru için kimlik doğrulama evrakları;

 

 • Kimlik fotokopisi (T.C. Kimlik numarası içeren Nüfus cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve kimlik yerine geçen resmi belge fotokopisi)
 • Bireysel Müşteri Taahhütnamesi’nin imzalı hali
 • Bireysel Müşteri başvuru formunun imzalı hali

 

Kurumsal Başvuru için kimlik doğrulama evrakları;

 

 • Tüzel kişinin var ise MERSİS kaydı ve numarası
 • MERSIS numarası yok ise Ticaret sicil numarasını içeren, Ticaret Sicil Memurluklarından alınmış olan Ticaret Sicil Tasdiknamesinin veya Faaliyet belgesinin fotokopisi
 • Noter onaylı imza sirkülerinde yer alan yetkilendirmelere uygun olarak imzalanmış ve kaşelenmiş Kurumsal taahhütnamenin aslı ve eki olarak başvuru formu
 • Tüzel kişilerin işlem yetkilisi olarak yetkilendirdikleri kişilerin kimlik tespiti için nüfus cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi, avukatlık belgesi gibi fotoğraflı ve kimlik yerine geçen geçerli resmî belge
 • Noter onaylı imza sirkülerinin aslı ya da noter onaylı ‘aslı gibidir’ kopyası (Yerinde kimlik doğrulama hizmetinden faydalanan ya da Mikro KEP tarafından yetkilendirilmiş sözleşmeli firma ve yetkili personeller aracılığıyla kimlik doğrulama hizmetinden faydalanan şirketlere imza sirkülerinin orijinalinin gösterilmesi esas olmak üzere fotokopisi ile işlem yapılabilir.)
 • Başvuru sahibinin şirketin kanuni temsilcisi olduğu ilan edilen, imza sirkülerinin dayanağı ticaret sicil gazetesinin fotokopisi
 • İşlem yetkilisi, şirketin kanuni temsilcisi değil ise noter onaylı KEP konulu vekâletnamenin aslı.

 

 

 

12.11.2018

KEP KULLANIM ALANLARI

KEP sistemiyle resmi, özel ve ticari her türlü belge veya yazı, kurum kuruluş ve şahıslar arasında elektronik olarak gönderilip alınabilecek, başka bir deyişle yasal geçerli olarak elektronik yazışma ve bildirim (beyanname, bildirge, başvuru, tebligat, ihtar, ihbar, vb.) yapılabilecektir.

Şirketler ile gerçek kişiler arasında ve kurum içi her türlü yazışma, belge paylaşımı, sözleşme, tebligat, ihtar/ihbar, e-fatura, telefon görüşme dökümleri, banka talimatları, kredi kartı hesap özeti gönderimleri, siparişler, ihale teklifleri, e-ticaret işlemleri gibi sayısız alanda kullanılmaya başlanacaktır.

Kullanıcılar tarafından istendiği takdirde, iletişimin gizliliği sağlanarak güvenli haberleşme ve elektronik belgelerin güvenli bir ortamda saklanması da, Mikro KEP tarafından verilecek katma değerli hizmetleri ile mümkün olabilecektir.

 

 

12.11.2018

KEP Nedir?

Standart elektronik posta (SEP), internetin yaygınlaşması, her türlü bilgi ve belgenin kolaylıkla iletilebilmesi ve düşük maliyetli olması nedeniyle dünyada en yoğun kullanılan iletişim araçlarından ve kanallarından biri haline gelmiştir. SEP ile iletişim, güvenli kabul edilmeyen, iletimin kesin olarak sağlanamadığı ve inkâr edilebilen bir iletişim şekli olması nedeniyle yasal olarak geçerliliği bulunmamaktadır. Maliyeti düşüren, etkin ve hızlı olmayı sağlayan elektronik ortam üzerinde; yasal geçerliliği olan, güvenilir, inkâr edilemez bir iletişim ihtiyacı oluşmuştur. Bu doğrultuda "Kayıtlı Elektronik Posta", yasal olarak geçerli, güvenilir, inkâr edilemez ve ispatlanabilir bir iletişim yolu olarak kabul edilmektedir.

KEP, bir elektronik postanın gönderen ve alan tarafların kim olduklarının bilinmesini, gönderim ve karşı tarafa iletim zamanını, içeriğinin değiştirilmediğinin kesin olarak tespit edilmesini e-imza ve zaman damgası ile gönderimdeki tüm adımları kayıt altına alarak yasal olarak geçerli hale getirmektedir. Kayıt altına alınan gönderim adımları, KEP delili olarak kabul edilmekte ve senet hükmündedir. Ayrıca, aksi ispat edilinceye kadar yasal olarak kesin delil sayılmaktadır.

Ülkemizde KEP Sistemi, 13.1.2011 tarihli ve 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu (18. ve 1525. Maddeleri) ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından 25 Ağustos 2011 tarihli ve 28036 sayılı Resmi gazetede yayımlanan Yönetmelik ile yürürlüğe girmiştir.

KEP Sistemi Nedir?

Kayıtlı elektronik posta (KEP), Yönetmelikte “elektronik iletilerin, gönderimi ve teslimatı da dâhil olmak üzere kullanımına ilişkin olarak hukukî delil sağlayan, elektronik postanın nitelikli şekli” olarak tanımlanmaktadır. KEP iletisi de “KEP sistemi içerisinde KEPHS tarafından üretilen KEP delilini içeren ve KEPHS’ nin işlem sertifikası ve zaman damgası ile imzalanmış ileti” olarak ifade edilmektedir. KEP sistemi, elektronik iletişim platformları aracılığıyla gerçekleşen, gönderildi ve alındı onayları da dâhil olmak üzere KEP iletilerinin tüm süreçlerine ilişkin olarak KEP delili oluşturulması, güvenli bir şekilde kimlik tespiti yapılması, KEP hesabı, KEP rehberi ve arşiv hizmetleri verilmesi gibi işlevlere sahip olan sistemdir. KEP sisteminde, standart e-posta adresleri kullanılmamakta, yetkili KEPHS tarafından, hesap sahibinin resmi belgelere dayanılarak kimlik bilgileri alınarak tahsis edilen/sağlanan kayıtlı e-posta adresleri kullanılmaktadır.

KEP adresi sahibi gerçek veya tüzel kullanıcıların (gönderici veya alıcı), gerçekten o kişi olduklarının adres tahsisi/sağlanması aşamasında tespit edilmesi, hesap sahibinin KEP adresiyle ilgili yükümlülüklerinin ve sorumluluklarının farkında olması ve bunları bir sözleşme ve taahhütnameyi bizzat imzalayarak beyan etmesi büyük önem arz etmektedir. Mevzuatımıza göre, KEP sisteminde “gönderici” gerçek veya tüzel kişilerin, 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde nitelikli elektronik sertifika (NES) sahibi olması ve KEP adreslerinin kullanıma açılmasını güvenli e-imzaları ile onaylaması ve KEP gönderilerinde güvenli e-imza kullanması zorunludur. Alıcıların güvenli e-imza sahibi olma zorunluluğu yoktur, elle atılan ıslak imzalarıyla veya güvenli e-imza ile KEP hesaplarının kullanıma açılmasını onaylayabilirler.

Paylaş